pacman, rainbows, and roller s
LE NAM TRAN TRONG KINH CHAO QUY VI VA CAC BAN!
Như mọi người đã biết về nghề MC cho ĐÁM CƯỚI đang la một nghề hêt sức ưa chuộng.Song không phai ai củng co thể làm đươc.nghề này đòi hỏi người làm MC phải có năng khiếu diển đạt diển xuất,có khả năng dẩn dắt tinh huống.ngươi lam MC cân hiểu biêt rộng trên nhiều linh vưc nhất là phải có nang khiêu tho ca.Đông thời ngươi Mc cần phải luôn luyen tâp that nhiêu.
Để giúp các bạn có cơ hội củng như tăng kỉ năng làm MC.
LÊ NAM xin gửi tới các bạn bài viết phục vụ cho MC đam cưới

LOI MO DAU MC
KHAI MAC BUOI LE
GIOI THIÊU CO DÂU CHU RÊ
GIOI THIEU QUAN VIEN HAI HO PHAT BIEU
GIOI THIÊU CA SI THAM GIA CHUONG TRINH VAN NGHE
THO TRONG DAM CUOI
THO TRONG DAM CUOI 2
THO TRONG DAM CUOI 3
ĐOAN KÊT BUỎI LÊ
Với những gợi ý và những kinh nghiệm trên chúc các ban sẻ thực hiện được đam mê của mình.chúc các bạn thanh công.
Tư vân góp ý vui lòng lien hệ

LÊ GIA NAM